Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ORDO ET PAX FUNDACJA BENEDYKTYNÓW W BISKUPOWIE

 

 1. Administrator danych:

Administratorem Twoich danych jest „Ordo et Pax” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 72, 48-355 Burgrabice, KRS: 0000688745, NIP: 7532445054, REGON: 367874683.

W celu skontaktowania się z nami należy:

- wysłać e-mail na adres: fundacja@benedyktyni.org,

- wysłać list na adres: Biskupów 72, 48-355 Burgrabice,

- zadzwonić pod numer telefonu: +48 77 439 82 06.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane i mamy obowiązek przekazać Ci poniższe informacje.

 

 1. Cele przetwarzania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • W przypadku zawarcia z Tobą umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania tej umowy. Możemy przetwarzać również Twoje dane osobowe, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, w celu podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym zakresie art. 6 ust. 1 b) RODO czyli niezbędność do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jego zawarciem. Ponadto, ponieważ z faktu zawarcia umowy wynikają dla nas dodatkowe obowiązki (np. w kwestiach podatkowych), podstawą prawną przetwarzania danych jest też art. 6 ust. 1c) RODO czyli niezbędność danych do wykonania obowiązku prawnego.
 • Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO czyli w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów:
 1. w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji lub powstania między nami sporu dotyczącego realizacji umowy możemy przetwarzać Twoje dane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. jeśli jesteś członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, możemy przetwarzać twoje dane w celu wykonania umów zawartych z tym klientem lub kontrahentem;
 3. jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji;
 4. możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług;
 5. w przypadku Twojej wizyty na naszej stronie internetowej przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania i zapewnienia bezpieczeństwa.

 

 

 • Obowiązek podania danych:

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że:

 • Jeśli zawierasz z nami umowę, podanie Twoich danych będzie niezbędne, abyśmy mogli ją wykonać i rozliczyć. Dotyczy to takich danych jak Twoje imię i nazwisko, adres, NIP (w przypadku firm), e-mail, numer telefonu. Podobnie, jeśli zgłaszasz reklamację, musimy otrzymać Twoje dane, by móc ją rozpatrzyć i obsłużyć;
 • Jeśli jesteś pracownikiem lub członkiem personelu naszego klienta lub kontrahenta, z którym mamy zawartą umowę, przetwarzanie Twoich danych może być konieczne dla jej wykonania;
 • Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych takich jak adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko oraz wszelkie informacje podane w treści wiadomości jest niezbędne, byśmy mogli prowadzić z Tobą korespondencję;
 • Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji mogą być przetwarzane do celów wysyłki informacji marketingowych za pośrednictwem tradycyjnej poczty;
 • Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twój adres e-mail i numer telefonu mogą być przetwarzane do celów wysyłania Ci informacji marketingowych drogą elektroniczną;
 • Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, gromadzimy Twoje dane w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jej administrowania i zapewnienia bezpieczeństwa.

 

 1. Okres przechowywania danych:

Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

1)    w przypadku danych niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy i wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas w związku z jej zawarciem – przez czas do tego niezbędny tj. do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub zobowiązań podatkowych z nią związanych – którykolwiek z tych terminów upłynie później;

 • w przypadku danych, dla których podstawą przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, dane będą przetwarzane tak długo jak będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania z zastrzeżeniem, że:

-      w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie zostanie zakończone z chwilą jego otrzymania, chyba że:

 • nasze interesy przeważają nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać nadal, lecz nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania;
 • potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – w takim przypadku dane będziemy przetwarzać do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego lub egzekucyjnego (jeśli będzie prowadzone).

 

 1. Przysługujące Ci prawa:

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych;
 • Prawo do sprostowania danych;
 • Prawo do usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie przez nas Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego dokonujemy ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO).  W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych, chyba że nasze ważne, prawnie uzasadnione interesy będą przeważać w konkretnym przypadku nad Twoimi interesami, prawami lub wolnościami oraz w sytuacji, kiedy będziemy potrzebować Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli jednak Twój sprzeciw dotyczyć będzie przetwarzania danych w celach marketingowych, po jego otrzymaniu bezwzględnie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy profilowania w oparciu o Twoje dane.

 

 • Pliki Cookies (tzn. ciasteczka)

Informacje o stosowanych przez nas Plikach Cookies znajdziesz w Polityce Cookies dostępnej na naszej stronie internetowej.

 

 • Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • firmom, które zapewniają nam usługi hostingowe;
 • firmom, które zapewniają nam usługi księgowe;
 • kurierom, pracownikom poczty którzy dostarczają Ci przesyłki;

Twoje dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Aktualizacja Polityki Prywatności

Możemy okresowo aktualizować naszą Politykę Prywatności jeśli będzie to uzasadnione względami biznesowymi, technicznymi lub prawnymi. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 30 listopada 2018 r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl